Press

PODRŽAN RAZVOJ BRENDA „SARAJEVO OUTDOOR CITY“

EVROPSKA UNIJA I VLADA SR NJEMA?KE PODRŽALI SU RAZVOJ BRENDA „SARAJEVO OUTDOOR CITY“ KAO JEDINSTVENE DESTINACIJE ZA TURIZAM U PRIRODI I NA OTVORENOM

Danas su u okviru projekta „Sarajevo Outdoor City“ predstavljeni grad Sarajevo kao brend i jedinstvena destinacija za turizam u prirodi i na otvorenom, te brending Strategija za promociju i unapre?enje ove vrste turizma. Cilj je unaprijediti promociju i omogu?iti bolju utrživost turisti?kih potencijala prirodnog okruženja Kantona Sarajevo. Ukupna vrijednost projekta ve?a je od 472.000 KM, od ?ega je Evropska unija kroz projekat EU4Business osigurala bespovratna sredstava u iznosu ve?em od 378.000 KM.

U doba krize uzrokovane Covid-19 pandemijom i neprestanom potrebom za podršku turizmu, projekat „Sarajevo Outdoor City“ ima posebnu važnost. Sarajevo je kao turisti?ka destinacija posljednjih godina bilježilo porast ukupnog broja gostiju, ali uz prosje?no nizak broj no?enja, sa posjetama fokusiranim na uže jezgro grada. Ovaj projekat ?e pored brendiranja grada doprinijeti i razvoju turisti?kih ponuda koje se odnose na penjanje, planinarenje, brdski biciklizam i turno skijanje. Uklju?iti ?e lokalno stanovništvo rubnih dijelova grada, a stranim i doma?im ljubiteljima outdoor aktivnosti ponuditi novi doživljaj Sarajeva.

„Pozdravljamo zajedni?ku brending strategiju Sarajeva kao jedinstvene destinacije za turizam u prirodi i na otvorenom. Vjerujemo da su ovakvi koordinirani napori najbolja praksa u pomaganju oporavka turizma od efekata pandemije Covid-19, te podrška lokalnoj ekonomiji i rastu?em interesu za aktivnosti na otvorenom na Zelenoj stazi Via Dinarica. Evropska unija ?e nastaviti sa podrškom razvoju turizma u Bosni i Hercegovini i u okviru novog programa za oporavak privrede od posljedica Covid-19 pandemije“, istakao je Richard Máša, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Brending strategija je identificirala klju?ne promotivne poruke i slogane, te logotip i ostale elemente vizuelnog identiteta brenda „Sarajevo Outdoor City“ za budu?e promotivne aktivnosti. Brend „Sarajevo Outdoor City“ sadrži i komunicira iskustva sarajevske outdoor scene, turista i outdoor posjetitelja. Zapo?eti outdoor avanturu iz centra grada, provesti cijeli dan u prirodi, a potom se vratiti u grad i uživati u svim njegovim ?arima, suština je brenda outdoor destinacije Sarajevo.

„Mi želimo aktivno podržati i ve?u digitalizaciju pružatelja usluga u turizmu i poboljšanje sadržaja, dizajna i ukupnog turisti?kog iskustva u vezi turisti?kih proizvoda putem web platforme i upotrebe mobilne aplikacije. Tako?er, zajedno sa nadležnim institucijama podržat ?emo aktivnosti u vezi razvoja i održavanja turisti?ke infrastrukture, što ?e sve zajedno doprinijeti pove?anju broja turista i boljoj utrživosti ovog segmenta turisti?ke ponude u Kantonu Sarajevo“, izjavio je Emir Vu?ijak u ime projektnog tima „Sarajevo Outdoor City“ i Udruženja brdskih biciklista – MTBA Sarajevo.

Dokument u pdf formatu možete preuzeti na ovom linku.

Have a project to discuss?
Get in contact and let's create something great together.

Contact Us